Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Sbor dobrovolných hasičů ve Vracovicích byl založen 25. února 1888. Dne 11. března 1888 byla svolána valná hromada, která za předsedu zvolila Antonína Brázdu a místopředsedu Karla Sedláčka. Nové členy cvičil Karel Roštík z SDH Vlašim. Obec po založení sboru zakoupila výstroj, výzbroj, stříkačku a později dvě berlovky. V roce svého založení zasahovali vracovičtí hasiči celekm třikrát. Během prvních 40 let od založení sboru vypuklo ve Vracovicích 25 požárů a třicetkrát se vyjíždělo na pomoc sousedním sborům.

V sobotu 29. srpna se tým mužů zúčastnil Poháru starosty obce Drhovice. Tato malebná víska leží nedaleko Tábora a hasiči tak absolvovali svoji nejdelší letošní cestu. První na programu byla týmová štafeta a po ní následoval netradiční požární útok. Start byl uprostřed hřiště a závodníci museli přeskupit materiál tak, aby v co nejkratším čase srazili terče. V součtu časů štafety a požárního útoku obsadili naši hasiči konečnou třetí příčku. Význam tohoto úspěchu dokladuje fakt, že se o vracovském sboru psalo v jihočeském tisku.

V sobotu 11. července přivezli hasiči krásné čtvrté místo ze soutěže v Ratajích. O týden později obsadili patnáctou příčku na poháru v Hulicích. Hasičky zde skončily na šestém místě.