Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Úřední deska

Zastupitelstvo

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.2022 15.12.2022 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 30. 11. 2022
Jan Babický

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.12.2022 17.12.2022 Obec Vracovice Návrh rozpočtu na rok 2023
Jan Babický
30.11.2022 31.01.2023 ROZPOČET DSO BLANÍK NA ROK 2023 - návrh
Jan Babický
08.07.2022 - Opis rozpočtových opatření č. 2/2022
Jan Babický
07.04.2022 - Opis rozpočtových opatření č. 1/2022
Jan Babický
20.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet na rok 2022
Jan Babický

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2021 31.12.2022 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn. MZE-49892/2021-16212
Jan Babický
03.03.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Jan Babický
14.09.2020 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
Jan Babický
03.05.2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Miroslava Čápová
05.02.2020 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Miroslava Čápová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2022 - Změna č. 3 - Schéma č. 1, přehled ploch součástí změny č. 3 - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 - Výkres předpokládaných záborů ZPF - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 - Koordinační výkres - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 - Výkres VPS, opatření a asanací - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 - Hlavní výkres - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 - Výkres základního členění území - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Změna č. 3 – textová část OOP 1/2022
Jan Babický