Logo

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2022 - Úplné znění po změně č.3 - Výkres VPS, opatření a asanací - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Úplné znění po změně č. 3 - Hlavní výkres - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Úplné znění po změně č.3 - Výkres základního členění území - červenec 2022 OOP 1/2022
Jan Babický
03.08.2022 - Úplné znění po změně č.3 textová část OOP 1/2022
Jan Babický
06.05.2019 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová
06.05.2019 - Hlavní výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres základního členění
Jana Vampolová
06.05.2019 - Koordinační výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Textová část
Jana Vampolová

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.09.2022 11.10.2022 Nařízení Města Vlašim č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Dolní Kralovice
Jan Babický
25.09.2022 10.10.2022 Hodnocení PR2289368 obsahu přírodních radionuklidů ve vodě k protokolu o zkoušce č. PR2289368
Jan Babický
25.09.2022 10.10.2022 Protokol o zkoušce pitné vody č. 9078/22
Jan Babický
25.09.2022 10.10.2022 Protokol o zkoušce pitné vody č. 8623/22
Jan Babický
20.07.2020 - Řád pohřebiště ve Vracovicích
Jan Babický
11.11.2019 11.11.2024 Projekt Vodovod Vracovice
Jan Babický

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2022 30.06.2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Příloha 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Rozvaha 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Výkaz zisku a ztráty 2021
Jan Babický