Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2022 30.06.2023 Rozvaha 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Výkaz zisku a ztráty 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2021
Jan Babický
14.06.2022 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vracovice za rok 2021
Jan Babický