Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.11.2021 18.11.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 11435/21
Jan Babický
06.10.2021 20.10.2021 Rozhodnutí - veřejnou vyhláškou e. č. 2021/169
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
22.09.2021 09.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Babický
15.09.2021 29.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Jan Babický
09.09.2021 23.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
25.08.2021 25.10.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Jan Babický
23.08.2021 10.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jan Babický
02.08.2021 16.08.2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Štěpánovský potok, ř. km 0,000 – 18,423, a výzva k podání připomínek
Jan Babický
14.06.2021 29.06.2021 Náklady spojené se změnou č. 3 Územního plánu Vracovice
Jan Babický
19.05.2021 03.06.2021 Rozhodnutí č. j. SR/0027/US/2021-3
Jan Babický
14.05.2021 29.05.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4353/21
Jan Babický
05.03.2021 20.03.2021 Soupis neznámých vlastníků pozemků
Jan Babický
03.03.2021 18.03.2021 Záměr - Směna pozemků p. č. : 2199/6, 2199/4, 2199/3, 153/1, 1724/2 všechny v k. ú. Vracovice,
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - tabulka T1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - plán péče
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M3
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 2
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 1
Jan Babický