Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha F1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky
Jan Babický
25.11.2020 10.12.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 12723/20
Jan Babický
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 76/2020
Jan Babický
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 75/2020
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Záměr – Koupě pozemku p. č.: 2696, 2197/21, 2199/7, 1953/7, 1649, 1629/9, všechny v k. ú. Vracovice
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Žádost o změnu územního plánu
Jan Babický
28.09.2020 13.10.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 10322/20
Jan Babický
16.09.2020 01.10.2020 Oznámení o době a místu konání voleb
Jan Babický
09.09.2020 22.09.2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účastna školení je povinná, o termínech školení
Jan Babický
04.09.2020 11.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
07.08.2020 22.08.2020 Záměr obce - Pronájem obecní hospody
Jan Babický
15.07.2020 30.07.2020 Oznámení o zahájení řízení ODSH 42079/20-MaE
Jan Babický
01.06.2020 16.06.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení
Miroslava Čápová
19.05.2020 03.06.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4624/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3889/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3887/20 a 3888/20
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 3
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 2
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 1
Miroslava Čápová

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.