Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.11.2022 20.11.2022 Záměr obce - Pronájem Obecní hospody
Jan Babický
26.09.2022 11.10.2022 Nařízení Města Vlašim č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Dolní Kralovice
Jan Babický
29.06.2022 13.07.2022 Opatření obecné povahy – kormorán
Jan Babický
24.05.2022 15.06.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Jan Babický
04.05.2022 19.05.2022 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3845/22
Jan Babický
04.05.2022 19.05.2022 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3844/22
Jan Babický
04.05.2022 18.05.2022 Záměr – Prodej osobního hasičského automobilu Renault Trafic
Jan Babický
19.01.2022 03.02.2022 Protokol o zkoušce pitné vody č. 72/22
Jan Babický
03.11.2021 18.11.2021 Protokol o zkoušce pitné vody 13. 10. 2021
Jan Babický
03.11.2021 18.11.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 10620/21
Jan Babický
03.11.2021 18.11.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 11435/21
Jan Babický
06.10.2021 20.10.2021 Rozhodnutí - veřejnou vyhláškou e. č. 2021/169
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
22.09.2021 09.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Babický
15.09.2021 29.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Jan Babický
09.09.2021 23.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
25.08.2021 25.10.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Jan Babický
23.08.2021 10.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jan Babický
02.08.2021 16.08.2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Štěpánovský potok, ř. km 0,000 – 18,423, a výzva k podání připomínek
Jan Babický