Logo

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.08.2021 10.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jan Babický
02.08.2021 16.08.2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Štěpánovský potok, ř. km 0,000 – 18,423, a výzva k podání připomínek
Jan Babický
14.06.2021 29.06.2021 Náklady spojené se změnou č. 3 Územního plánu Vracovice
Jan Babický
19.05.2021 03.06.2021 Rozhodnutí č. j. SR/0027/US/2021-3
Jan Babický
14.05.2021 29.05.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4353/21
Jan Babický
05.03.2021 20.03.2021 Soupis neznámých vlastníků pozemků
Jan Babický
03.03.2021 18.03.2021 Záměr - Směna pozemků p. č. : 2199/6, 2199/4, 2199/3, 153/1, 1724/2 všechny v k. ú. Vracovice,
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - tabulka T1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - plán péče
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M3
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 2
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha F1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky
Jan Babický
25.11.2020 10.12.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 12723/20
Jan Babický
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 76/2020
Jan Babický
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 75/2020
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Záměr – Koupě pozemku p. č.: 2696, 2197/21, 2199/7, 1953/7, 1649, 1629/9, všechny v k. ú. Vracovice
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Žádost o změnu územního plánu
Jan Babický