Logo

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2020 11.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
07.08.2020 22.08.2020 Záměr obce - Pronájem obecní hospody
Jan Babický
15.07.2020 30.07.2020 Oznámení o zahájení řízení ODSH 42079/20-MaE
Jan Babický
01.06.2020 16.06.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení
Miroslava Čápová
19.05.2020 03.06.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4624/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3889/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3887/20 a 3888/20
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 3
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 2
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 1
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Oznámení o zahájení územního řízení
Miroslava Čápová
01.04.2020 16.04.2020 Neznámí vlastníci pozemků
Miroslava Čápová
05.02.2020 20.02.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 439/20
Miroslava Čápová
09.12.2019 25.12.2019 Rozhodnutí - rekreační chata v Malovidech
Jana Vampolová
04.11.2019 19.11.2019 Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ustnímu jednání - rekreační chata v Malovidech
Jana Vampolová
02.10.2019 04.11.2019 Prověření možnosti využití „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim", v souladu s $25 a $30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Jana Vampolová
19.08.2019 03.09.2019 Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim) zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)
Jana Vampolová
05.06.2019 20.06.2019 Protokol o zkoušce pitné vody č. 521/19
Jana Vampolová
06.05.2019 21.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Jana Vampolová
17.04.2019 02.05.2019 Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie
Jana Vampolová