Logo

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 76/2020
Jan Babický
14.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřevin rostoucí mimo les č.j. 75/2020
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Záměr – Koupě pozemku p. č.: 2696, 2197/21, 2199/7, 1953/7, 1649, 1629/9, všechny v k. ú. Vracovice
Jan Babický
05.10.2020 20.10.2020 Žádost o změnu územního plánu
Jan Babický
28.09.2020 13.10.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 10322/20
Jan Babický
16.09.2020 01.10.2020 Oznámení o době a místu konání voleb
Jan Babický
09.09.2020 22.09.2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účastna školení je povinná, o termínech školení
Jan Babický
04.09.2020 11.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
07.08.2020 22.08.2020 Záměr obce - Pronájem obecní hospody
Jan Babický
15.07.2020 30.07.2020 Oznámení o zahájení řízení ODSH 42079/20-MaE
Jan Babický
01.06.2020 16.06.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení
Miroslava Čápová
19.05.2020 03.06.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4624/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3889/20
Miroslava Čápová
28.04.2020 13.05.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 3887/20 a 3888/20
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 3
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 2
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Situační plán elektrického vedení č. 1
Miroslava Čápová
23.04.2020 08.05.2020 Oznámení o zahájení územního řízení
Miroslava Čápová
01.04.2020 16.04.2020 Neznámí vlastníci pozemků
Miroslava Čápová
05.02.2020 20.02.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 439/20
Miroslava Čápová